Em-Studio.dk Em-Studio.dk: Handelsbetingelser

§1 Indledning

Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser, så begge parter er klar over hvem, der skal gøre hvad og hvornår og desuden hvad der sker, hvis der opstår problemer. Vi ønsker at have et godt samarbejde med dig og finder det vigtigt, at du er helt klar over, hvad du går ind til. Handelsbetingelserne er derfor skrevet så de er til at forstå, uden lange sætninger og uforståeligt jurasprog.

§1.1 Forventninger og samarbejde

Når du ansætter os, vil der være deadlines og opgaver for både os og dig. Det er derfor vigtigt, at begge parter lever op til de indgåede aftaler, så opgaven kan løses optimalt – både af hensyn til slutresultatet og tidsplanen.

Vi har erfaringen og ekspertisen til at løse den opgave, vi har aftalt med dig, og vi vil gøre det på en professionel måde og inden for de aftalte deadlines. Vi bestræber os på, at overholde alle aftalte deadlines og opretholde fortroligheden af alt, du giver os. Dig som kunde: Du giver os alt det, der er nødvendigt for til at gennemføre projektet. Dette skal ske når vi har brug for det og i de formater vi har brug for. Du gennemgår vores arbejde, giver os feedback og godkender arbejdet i tide. Deadlines fungerer begge veje, så du vil også blive underlagt de deadlines, vi aftaler i fællesskab.

§1.2 Hjemmeside og programmering

Vi arbejder altid med designs med fleksible layouts, der tilpasser sig mange forskellige browseres evner og skærmstørrelser på tværs af enheder (responsivt webdesign). Vi arbejder iterativt med design og arbejder hovedsageligt med WordPress.

§1.3 Billeder og grafik

Hvis der skal indgå grafik og billeder på din hjemmeside, skal du sende dem til os digitalt og i en høj opløsning. Hvis du ikke selv har nogle billeder, kan vi hjælpe dig med at finde dem du skal bruge, og du betaler for billederne stykvis. Som kunde leverer selv materiale i form af digital tekst og billeder til hjemmesiden. Materialet leveres til kontakt@Em-Studio.dk senest 14 dage efter aftalens ikrafttrædelse.

§1.4 Hvad vi kan lave mod yderligere betaling

Vi vil gerne lave alt til din hjemmeside – lige fra design og udvikling til markedsføring. Det er dog vigtigt, at vi er enige om hvad du får, når du køber en hjemmeside. Der er nemlig forskel på hvad der er med i prisen, alt efter hvilken ekstra funktioner du vælger.
Em-Studio.dk Em-Studio.dk: Handelsbetingelser

§1.4.1 Gælder for alle hjemmesidepakker Som udgangspunkt kommer du selv med alt dit indhold til hjemmeside (tekster, billeder, kontaktoplysninger m.m.). Hvis andet ikke er aftalt, skriver eller retter vi ikke teksten til din hjemmeside dvs. den samlede pris er eksklusiv tekstforfatning. Men hvis du ønsker, at vi udarbejder det for dig – så kan vi tilbyde det mod yderligere betaling.

Vi laver ikke opsætning af din e-mail, søgemaskineoptimering (SEO), Google Analytics opsætning, economic integration, betalingsløsninger mm., medmindre andet er aftalt.

1.4.2 Søgemaskineoptimering (SEO)

Når du får lavet en hjemmeside hos Em-Studio.dk får du altid en hjemmeside, som er SEO klar og vi tilbyder at lave selve SEO optimeringen af din hjemmeside, mod yderligere betaling. Vi kan ikke garantere, at arbejdet har en effekt, da vi ikke overvåger eller styrer, hvad du efterfølgende gør med din hjemmeside, ligesom vi heller ikke kan styre, hvordan Google og de andre søgemaskiner ændrer måden, de finder frem til deres søgeresultater.

§1.5 Hosting, drift og teknisk support

Når vi udvikler hjemmesider foregår det på vores udviklingsserver. Hvis vi ikke har lavet en aftale om at hjælpe dig med flytning og opsætning, sætter vi den nye hjemmeside op på din eksisterende server. Vi er ikke et hosting-firma, og vi tilbyder derfor ikke hosting af hjemmeside, e-mail og lignende. Vi er ligeledes heller ikke ansvarlige for drift og vedligeholdelse af din hjemmeside. Dog yder vi teknisk support i en måned efter levering. Derefter er det muligt at tilkøbe sig en servicepakke.

 Hvis du har en hostingleverandør, kan vi hjælpe dig med at flytte vores arbejde fra vores testserver til din leverandør mod yderligere betaling.  Hvis du ikke har en hostingleverandør, kan vi anbefale en leverandør og hjælpe dig med opsætningen mod yderligere betaling.

§2 Generelt §

2.1 Kommunikation

Vi er nemme at få fat på, enten via mail eller telefon, og vi vender altid tilbage inden for én arbejdsdag. Vi besvarer ikke telefonen uden for vores normale arbejdstid fra 10.00 til 17.00, mandag til fredag.

Du er dog altid velkommen til at ringe og ligge en besked.

§2.2 Møder og transport

Hvis vi ikke har aftalt andet, afholdes alle møder på vores kontor, over telefon eller over Skype.

Hvis vi holder møder andre steder end i Nyborg, fakturerer vi for transport, medmindre mødets sted på forhånd er aftalt som en del af et projekt. Hvis du aflyser et møde med os med mindre end 24 timers varsel, fakturerer vi det med 50% af den aftalte timepris for projektet.
§2.3 Ændringer

Vi ved af erfaring, at der i løbet af et projekt kan opstå ændringer og nye ideer. Det er vigtigt for os, at det er gennemsigtigt for dig, hvad vi aftaler, og at du kan følge med i hvad tingene koster – også når der sker ændringer. Ønsker du småjusteringer af din hjemmeside inden for den første måned efter overleveringen, så kan vi foretage disse. Ønskes der derimod større ændringer, vurderer vi hvor lang tid det vil tage at lave og hvad det vil koste at udføre. Når du har godkendt dette, udfører vi arbejdet.

§2.4 Overlevering

Når et projekt er færdigt, aftaler vi med dig hvornår vi afleverer projektet. Når vi har lavet overleveringen, kan du inden for 30 dage indberette eventuelle fejl, som vi retter uden ekstra betaling. Hvis vi under rettelserne af en fejl opdager, at det ikke er vores skyld, er det dig, der betaler for rettelsen. Prisen vil afhænge af fejlens karakter. Eventuelle fejl, der indberettes efter 30 dage, betragtes som et nyt projekt og kan rettes mod betaling. Ved overlevering modtager du en slutseddel, der bekræfter overlevering af dit produkt, samt information omkring, hvordan du opretter dig, så du kan lave ændringer på din hjemmeside.

§2.5 Fejl

Vi kan ikke garantere, at vores arbejde er 100 procent fejlfrit. Hvis du finder en fejl, er det dit ansvar at beskrive fejlen så detaljeret, at vi kan genskabe fejlen hos os. Hvis vi ikke kan genskabe fejlen, kan vi ikke rette den. Vi kan desuden ikke stilles til ansvar for eventuelle tab eller skade, forårsaget af fejl eller mangler. Em-Studio.dk er ikke ansvarlig for fejl forårsaget af tredjepartssoftware eller hosting – for eksempel WordPress plugins eller fejl på en server.

§2.6 Ejerskab, ophavsret og brugsret

Du garanterer, at alle elementer af tekst, billeder eller andet materiale som du udleverer til os, er enten ejet af dig eller, at du har tilladelse til at bruge disse.

Når vi har modtaget den fulde betaling for vores arbejde, overgår rettighederne til det udførte arbejde automatisk til dig, i overensstemmelse med nedenstående:

1. Du får en ikke-overdragelig, eksklusiv brugsret til det udførte arbejde.

2. Bortset fra denne brugsret tilhører alle immaterielle rettigheder bl.a. ophavsretten Em-Studio.dk eller vores ansatte.

3. Såfremt der som en del af arbejdet indgår open source software eller andre former for software, som ikke er lavet af os, så gælder der andre licensvilkår for disse.

Vi er stolte af vores arbejde, og forbeholder os derfor retten til at vise det frem og fortælle, hvem kunden eller en eventuel slutkunde er. Det kan eksempelvis være ved udarbejdelse af cases til vores hjemmeside.

§2.7 Betaling

Betalingen foregår altid efter et indledende møde med os, hvor vi bliver enige om hvordan dit produkt skal udarbejdes. Du får herefter tilsendt en faktura med det samlede beløb. Du betaler altså først efter vi er blevet enige om dit produkt, og du kan derfor altid kontakte os og aftale et uforpligtende møde.

 Hvis du af en eller anden grund er forhindret i at betale med det samme – hvis du eksempelvis venter på et IVS eller ApS nr., kan du godt lave en aftale med os om at betale for produktet senere. I sådanne tilfælde vil vi lave en kontrakt inden forløbet går i gang.

 Hvis du ikke har mulighed for at betale det hele på en gang, kan du betale det på afbetaling. Vi tilbyder dig muligheden for at bryde din betaling op, i op til 6 måneder – uanset pris. Du har også muligheden for at lave en løsning, hvor du betaler halvdelen først og den anden halvdel bagefter.

§2.8 Pris og timeberegning

Alle vores priser er eksklusiv moms, undtaget tilkøb af domæne og webhosting – dette er en fast pris inkl. moms. Ved timebetalt arbejde fakturerer vi pr. påbegyndt kvarter, medmindre andet er aftalt. Timepris: 799,-

§2.9 Ophør af samarbejdet

Du kan, efter aftale, løbende gennemgå vores arbejde og give os feedback. Hvis du er utilfreds med retningen, som vores arbejde går i, og du ønsker at afbryde samarbejdet, betaler du os for alt hvad vi har lavet op til dette punkt. Såfremt du/ I ønsker at opsige serviceaftalen, skal dette ske ved anbefalet brev senest tre måneder før udløbet af en serviceaftale periode. Em-Studio.dk`s almindelige leveringsbetingelser og, som fremgår af Em-Studio.dk`s hjemmeside: Em-Studio.dk, er en del af nærværende aftale og accepteres af køber ved aftalens underskrift. Ved opsigelse tilbagebetales ikke forudbetalt leje.

§2.10 Uenigheder

Vi tror på, at man kan løse problemer og uenigheder ved at tage en snak om tingene. Hvis en uenighed, herunder uenigheder omkring aftalens eksistens eller gyldighed, ikke kan løses i mindelighed skal den anlægges ved Retten i Odense.

 

Der tages forbehold for trykfejl.

Få et uforpligtende tilbud til dit projekt!

Vi vil med glæde hjælpe dig med dit næste projekt!